'Informatietechnologie is één van de weinige groeimarkten in de zorgsector'

  • 6 min.
  • Richtlijn

In 1992 werd in opdracht van het ministerie van WVC de commissie Transparant in het leven geroepen, die tot doel kreeg die informatietechnologische projecten te selecteren die de kwaliteit en doelmatigheid van de transmurale gezondheidszorg het best bevorderen. De afgelopen twee jaar werden reeds 84 projecten uitverkozen, dit jaar volgden nog eens 56 projecten. Deze laatste groep ontvangt de komende jaren tezamen een subsidie van 9 miljoen gulden. Bovendien worden de projecten tijdens hun looptijd inhoudelijk begeleid. De projecten zijn er op gericht de berichtenstromen in en tussen organisaties in de zorgsector te verbeteren. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dr. E. Barst-Eilers ontving op 28 september jl. uit handen van commissievoorzitter dr. D. van der Meer het boek 'Gehonoreerde projecten Transparant'94'.

Professor Fortuyn inspireerde mevrouw Borst-Eilers m

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?