Klinimetrie in opkomst

  • 3 min.
  • Wetenschap

Klinimetrie, een begrip dat in 1987 door de bekende Amerikaanse epidemioloog A.R. Feinstein werd ingevoerd, staat momenteel sterk in de belangstelling. Dat blijkt onder meer uit twee recente proefschriften: 'Clinimetrics in stroke' van Rob de Haan (Amsterdam) en 'Clinimetrics in epileptology' van Monique W. Lammers (Leiden). In deze proefschriften geven de auteurs een indruk van de waarde van dit relatieve nieuwe begrip bij de evaluatie van patiënten met een cerebrovasculair accident dan wel epilepsie.

Bij klinimetrie, zo legt De Haan in de inleiding tot zijn proefschrift uit, gaat het om het meten van verschijnselen die van klinisch belang zijn of relevant zijn voor de patiënt. Dit gebeurt door klinische indexen op te stellen en te evalueren, waarbij gebruik wordt gemaakt van een aantal specifieke methodologische principes die sterk verwant zijn aan de strategieën van psychomet

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?