WERK-PRIVÉBALANS

‘Overwerken komt in Zweden weinig voor’

  • 3 min.
  • katern arbeidsmarkt

Een goede werk-privébalans is een thema dat zeer leeft onder vooral jonge neurologen. In Nederland heerst het beeld dat de situatie in Scandinavische landen beter is. Aios Harmen Moes liep stage in een Zweeds ziekenhuis en vergelijkt de werkcultuur.

Portretfoto (kleur) Harmen Moes
Harmen Moes is aios in het UMC Groningen.
Beeld: Britta Hamelink

Scandinavische landen hebben de reputatie dat zij een walhalla zijn voor werknemers, met ruime verlofregelingen en in sommige sectoren zesurige werkdagen. Klopt dit beeld? Vijfdejaars aios Harmen Moes, die drie maanden stage liep in het Karolinska universitair ziekenhuis in Stockholm, zegt: ‘De werksituatie in Zweden is niet een-op-een te vergelijken met die in Nederland, omdat de organisatie van neurologische zorg daar anders is. De specialismen kinderneurologie en neurofysiologie behoren in Zweden niet tot de neurologie. Verder worden hernia’s behandeld door orthopeden in plaats van neurologen. Naast deze verschillen in het takenpakket is de geografische verdeling van zorg ook niet vergelijkbaar. De meeste Zweden wonen in enkele grote steden, terwijl het platteland zeer dunbevolkt is. Er is daardoor een clustering van neurologen in de steden. In dunbevolkte gebieden zijn huisartsen en internisten samen verantwoordelijk voor veel soorten neurologische zorg. Over het algemeen hebben neurolo

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?