Contact

 

Redactie

Voor redactionele vragen over De Neurolooog kunt u contact opnemen met:
BPM Medica
Drs. Wijnand van Dijk, eindredacteur
Tel. 020 - 303 45 41
redactie@deneuroloog.nl

Uitgeverij

BPM Medica
Funenpark 1E
1018 AK Amsterdam
info@bpmmedica.nl 
www.bpmmedica.nl