Contact

Uitgeverij

BPM Medica
Funenpark 1E
1018 AK Amsterdam
Tel. 020 - 303 45 40
E-mail: info@bpmmedica.nl 
Website: www.bpmmedica.nl

Redactie

Voor redactionele vragen over De Neurolooog kunt u contact opnemen met:
BPM Medica
Drs. Wijnand van Dijk, eindredacteur
tel. 020 - 303 45 41
redactie@deneuroloog.nl