De Neuroloog Nummer 1, p. 14
feb 2018, jaargang 25
De Neuroloog Nr. 1, p. 14
feb 2018, jr. 25
Column

Coaching, intervisie en VAANdragersprijs

In 2017 heeft de VAAN een inventarisatie gedaan in alle klinieken met een volledige opleiding. Gevraagd werd in hoeverre er intervisie plaatsvindt voor en door aios, op welke manier dit gebeurt en hoe het wordt ervaren. Hieruit bleek dat er sprake is van intervisie in negen van de vijftien klinieken. De vorm waarin dit gebeurt verschilt sterk: per jaargang, met verschillende jaargangen binnen de neurologie of samen met aios van andere specialismen. In alle klinieken wordt de intervisie begeleid door een huisarts of psycholoog. Daarnaast werd duidelijk dat intervisie erg gewaardeerd wordt: we vinden het leerzaam en het geeft handvatten door op structurele wijze een ervaren probleem te bespreken met peers.

Nieuwsgierig? Lees de volledige column.

Column

Coaching, intervisie en VAANdragersprijs

In 2017 heeft de VAAN een inventarisatie gedaan in alle klinieken met een volledige opleiding. Gevraagd werd in hoeverre er intervisie plaatsvindt voor en door aios, op welke manier dit gebeurt en hoe het wordt ervaren. Hieruit bleek dat er sprake is van intervisie in negen van de vijftien klinieken. De vorm waarin dit gebeurt verschilt sterk: per jaargang, met verschillende jaargangen binnen de neurologie of samen met aios van andere specialismen. In alle klinieken wordt de intervisie begeleid door een huisarts of psycholoog. Daarnaast werd duidelijk dat intervisie erg gewaardeerd wordt: we vinden het leerzaam en het geeft handvatten door op structurele wijze een ervaren probleem te bespreken met peers.

Nieuwsgierig? Lees de volledige column.

Over dit artikel
Auteur
VAAN
E-pubdatum
15 februari 2018
ISSN online
2352-9253


Over dit artikel
Auteur
VAAN
E-pubdatum
15 februari 2018
ISSN online
2352-9253