De Neuroloog Nummer 5, p. 15
okt 2018, jaargang 25
De Neuroloog Nr. 5, p. 15
okt 2018, jr. 25
Richtlijn

Kent u de richtlijnen?

Weet u of de volgende stellingen juist of onjuist zijn?

  1. Epilepsie: in de nieuwe classificatie (2017) komt een ‘focale aanval met verminderde gewaarwording’ overeen met de oude classificatie van een ‘complex partiële aanval’.
  2. Neuropathie: bij patiënten bekend met diabetes mellitus, langdurig alcoholmisbruik of met ernstige nierinsufficiëntie dan wel na het gebruik van bepaalde cytostatica, die zich presenteren met een langzaam progressieve symmetrische distale sensomotorische neuropathie zonder alarmsymptomen, is verder onderzoek niet noodzakelijk.
  3. Neuropathie: bij een EMG met de vraag polyneuropathie dient het naaldonderzoek ten minste te worden verricht in de m. tibialis anterior en m. interosseus dorsalis I (hand) aan één zijde.
Richtlijn

Kent u de richtlijnen?

Weet u of de volgende stellingen juist of onjuist zijn?

  1. Epilepsie: in de nieuwe classificatie (2017) komt een ‘focale aanval met verminderde gewaarwording’ overeen met de oude classificatie van een ‘complex partiële aanval’.
  2. Neuropathie: bij patiënten bekend met diabetes mellitus, langdurig alcoholmisbruik of met ernstige nierinsufficiëntie dan wel na het gebruik van bepaalde cytostatica, die zich presenteren met een langzaam progressieve symmetrische distale sensomotorische neuropathie zonder alarmsymptomen, is verder onderzoek niet noodzakelijk.
  3. Neuropathie: bij een EMG met de vraag polyneuropathie dient het naaldonderzoek ten minste te worden verricht in de m. tibialis anterior en m. interosseus dorsalis I (hand) aan één zijde.
Over dit artikel
Auteur
Redactie
Printdatum
19 oktober 2018
E-pubdatum
22 oktober 2018
ISSN print
1380-3476
ISSN online
2352-9253


Over dit artikel
Auteur
Redactie
Printdatum
19 oktober 2018
E-pubdatum
22 oktober 2018
ISSN print
1380-3476
ISSN online
2352-9253