De Neuroloog Nummer 2, p. 15
apr 2019, jaargang 26
De Neuroloog Nr. 2, p. 15
apr 2019, jr. 26
Richtlijn

Kent u de richtlijnen?

Weet u of deze stellingen juist of onjuist zijn:

  1. Behandeling van migraineuze hoofdpijn middels een triptaan dient gestart te worden tijdens het optreden van het aura.
  2. Candesartan kan als profylacticum gebruikt worden bij episodische migraine.
  3. Patiënten met een licht traumatisch hoofd/hersenletsel, bekend met stollingsstoornissen of anticoagulantia gebruik, zonder afwijkingen opde CT-cerebrum gemaakt in de acute fase, dienen te worden opgenomen voor neurocontroles gedurende 12-24 uur.
Richtlijn

Kent u de richtlijnen?

Weet u of deze stellingen juist of onjuist zijn:

  1. Behandeling van migraineuze hoofdpijn middels een triptaan dient gestart te worden tijdens het optreden van het aura.
  2. Candesartan kan als profylacticum gebruikt worden bij episodische migraine.
  3. Patiënten met een licht traumatisch hoofd/hersenletsel, bekend met stollingsstoornissen of anticoagulantia gebruik, zonder afwijkingen opde CT-cerebrum gemaakt in de acute fase, dienen te worden opgenomen voor neurocontroles gedurende 12-24 uur.
Over dit artikel
Auteur
Redactie
Printdatum
5 april 2019
E-pubdatum
8 april 2019
ISSN print
1380-3476
ISSN online
2352-9253


Over dit artikel
Auteur
Redactie
Printdatum
5 april 2019
E-pubdatum
8 april 2019
ISSN print
1380-3476
ISSN online
2352-9253