De Neuroloog Nummer 4, p. 15
aug 2019, jaargang 26
De Neuroloog Nr. 4, p. 15
aug 2019, jr. 26
Richtlijn

Kent u de richtlijnen?

Geef aan of deze stellingen juist of onjuist zijn:

  1. De CVRM-richtlijn 2019 adviseert voor kwetsbare ouderen na een doorgemaakt herseninfarct een streefwaarde van de systolische bloeddruk < 140 mm Hg.
  2. De CVRM-richtlijn 2019 adviseert bij vitale patiënten jonger dan 70 jaar na het doormaken van een herseninfarct een streefwaarde van het LDL-c < 1,8 mmol/l.
  3. De CVRM-richtlijn 2019 adviseert bij kwetsbare ouderen de dosering van bloeddrukverlagende middelen te verlagen bij een diastolische bloeddruk < 70 mm Hg, ongeacht de systolische druk.
Richtlijn

Kent u de richtlijnen?

Geef aan of deze stellingen juist of onjuist zijn:

  1. De CVRM-richtlijn 2019 adviseert voor kwetsbare ouderen na een doorgemaakt herseninfarct een streefwaarde van de systolische bloeddruk < 140 mm Hg.
  2. De CVRM-richtlijn 2019 adviseert bij vitale patiënten jonger dan 70 jaar na het doormaken van een herseninfarct een streefwaarde van het LDL-c < 1,8 mmol/l.
  3. De CVRM-richtlijn 2019 adviseert bij kwetsbare ouderen de dosering van bloeddrukverlagende middelen te verlagen bij een diastolische bloeddruk < 70 mm Hg, ongeacht de systolische druk.
Over dit artikel
Auteur
Redactie
Printdatum
16 augustus 2019
E-pubdatum
19 augustus 2019
ISSN print
1380-3476
ISSN online
2352-9253


Over dit artikel
Auteur
Redactie
Printdatum
16 augustus 2019
E-pubdatum
19 augustus 2019
ISSN print
1380-3476
ISSN online
2352-9253