De Neuroloog Nummer 5, p. 13
okt 2019, jaargang 26
De Neuroloog Nr. 5, p. 13
okt 2019, jr. 26
Vereniging

KENNISAGENDA NEUROLOGIE Zorgevaluatie: een landelijke beweging

We zijn als neurologen druk bezig onze kennisagenda geïmplementeerd te krijgen en alle kennishiaten op te lossen, maar daarin staan we niet alleen! Inmiddels hebben maar liefst 22 wetenschappelijke verenigingen een kennisagenda, zijn er acht in ontwikkeling en lopen er landelijk al meer dan 60 zorgevaluatiestudies. Met een simpel rekensommetje wordt duidelijk dat er nog heel wat subsidiegeld nodig is om de ruim 200 kennishiaten van de kennisagenda’s op te lossen. Met alleen de jaarlijkse ‘Open ronde DoelmatigheidsOnderzoek’ van ZonMw gaan we er niet komen, zoveel is duidelijk.

Vereniging

KENNISAGENDA NEUROLOGIE Zorgevaluatie: een landelijke beweging

We zijn als neurologen druk bezig onze kennisagenda geïmplementeerd te krijgen en alle kennishiaten op te lossen, maar daarin staan we niet alleen! Inmiddels hebben maar liefst 22 wetenschappelijke verenigingen een kennisagenda, zijn er acht in ontwikkeling en lopen er landelijk al meer dan 60 zorgevaluatiestudies. Met een simpel rekensommetje wordt duidelijk dat er nog heel wat subsidiegeld nodig is om de ruim 200 kennishiaten van de kennisagenda’s op te lossen. Met alleen de jaarlijkse ‘Open ronde DoelmatigheidsOnderzoek’ van ZonMw gaan we er niet komen, zoveel is duidelijk.

Over dit artikel
Auteur
Esther Verstraete
Over de auteur

Esther Verstraete, namens de commissie Zorgevaluatie Neurologie

Printdatum
18 oktober 2019
E-pubdatum
21 oktober 2019
ISSN print
1380-3476
ISSN online
2352-9253


Over dit artikel
Auteur
Esther Verstraete
Over de auteur

Esther Verstraete, namens de commissie Zorgevaluatie Neurologie

Printdatum
18 oktober 2019
E-pubdatum
21 oktober 2019
ISSN print
1380-3476
ISSN online
2352-9253