De Neuroloog Nummer 6, p. 17
dec 2019, jaargang 26
De Neuroloog Nr. 6, p. 17
dec 2019, jr. 26
Richtlijn

Kent u de richtlijnen?

Geef aan of deze stellingen juist of onjuist zijn:

  1. Voor astrocytaire tumoren geldt dat een mutatie in het IDH-gen een gunstig prognostisch teken is.
  2. Er worden nu twee soorten diffuse astrocytomen gedefinieerd: astrocytomen met IDH-mut en astrocytomen IDH-wit (wildtype).
    Stelling: De astrocytomen met IDH-wt gedragen zich meestal als hooggradige gliomen of glioblastomen.
  3. Bij tumoren met een do-deletie 1p-19q wordt behandeling met 6 kuren PVC (procarbazine, vincristine, lomustine) aangeraden.

De correcte antwoorden vindt u hier

Richtlijn

Kent u de richtlijnen?

Geef aan of deze stellingen juist of onjuist zijn:

  1. Voor astrocytaire tumoren geldt dat een mutatie in het IDH-gen een gunstig prognostisch teken is.
  2. Er worden nu twee soorten diffuse astrocytomen gedefinieerd: astrocytomen met IDH-mut en astrocytomen IDH-wit (wildtype).
    Stelling: De astrocytomen met IDH-wt gedragen zich meestal als hooggradige gliomen of glioblastomen.
  3. Bij tumoren met een do-deletie 1p-19q wordt behandeling met 6 kuren PVC (procarbazine, vincristine, lomustine) aangeraden.

De correcte antwoorden vindt u hier

Over dit artikel
Auteur
Redactie
Printdatum
6 december 2019
E-pubdatum
9 december 2019
ISSN print
1380-3476
ISSN online
2352-9253


Over dit artikel
Auteur
Redactie
Printdatum
6 december 2019
E-pubdatum
9 december 2019
ISSN print
1380-3476
ISSN online
2352-9253