De Neuroloog Nummer 1, pp. 0-1
feb 2020, jaargang 27
De Neuroloog Nr. 1, pp. 0-1
feb 2020, jr. 27
Redactioneel

Intussen op de redactie...

werkt het team van De Neuroloog aan de volgende nummers van het tijdschrift, in aangepaste omstandigheden maar volgens de normale planning.

Wij blijven ons platform (tijdschrift, website, nieuwsbrieven) inzetten voor informatie aan neurologen over de hele breedte van het vakgebied. Wij realiseren ons dat COVID-19 op dit moment ieders aandacht heeft binnen de zorgverlening. Wij kiezen ervoor de communicatie hieromtrent uitsluitend te delen waar dat van meerwaarde kan zijn, en ons in hoofdzaak te blijven richten op waar we goed in zijn: de informatievoorziening voor en door neurologen zoals u die van ons gewend bent.

Uw bijdragen en tips aan de redactie zijn van harte welkom. Wilt u een artikel indienen of een onderwerp onder de aandacht brengen via De Neuroloog, neem dan contact op via redactie@deneuroloog.nl.

Wij wensen ieder van u een goede gezondheid en veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Redactioneel

Intussen op de redactie...

werkt het team van De Neuroloog aan de volgende nummers van het tijdschrift, in aangepaste omstandigheden maar volgens de normale planning.

Wij blijven ons platform (tijdschrift, website, nieuwsbrieven) inzetten voor informatie aan neurologen over de hele breedte van het vakgebied. Wij realiseren ons dat COVID-19 op dit moment ieders aandacht heeft binnen de zorgverlening. Wij kiezen ervoor de communicatie hieromtrent uitsluitend te delen waar dat van meerwaarde kan zijn, en ons in hoofdzaak te blijven richten op waar we goed in zijn: de informatievoorziening voor en door neurologen zoals u die van ons gewend bent.

Uw bijdragen en tips aan de redactie zijn van harte welkom. Wilt u een artikel indienen of een onderwerp onder de aandacht brengen via De Neuroloog, neem dan contact op via redactie@deneuroloog.nl.

Wij wensen ieder van u een goede gezondheid en veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Over dit artikel
Auteur
Wijnand van Dijk
Over de auteur

Wijnand van Dijk, eindredacteur De Neuroloog

Printdatum
7 februari 2020
E-pubdatum
10 februari 2020
ISSN print
1380-3476
ISSN online
2352-9253


Over dit artikel
Auteur
Wijnand van Dijk
Over de auteur

Wijnand van Dijk, eindredacteur De Neuroloog

Printdatum
7 februari 2020
E-pubdatum
10 februari 2020
ISSN print
1380-3476
ISSN online
2352-9253