De Neuroloog Nummer 1, p. 17
feb 2020, jaargang 27
De Neuroloog Nr. 1, p. 17
feb 2020, jr. 27
Richtlijn

Kent u de richtlijnen?

Geef aan of deze stellingen juist of onjuist zijn.

  1. In de nieuwe richtlijn Polyneuropathie staan EMG-criteria voor een verworven subacute of chronische demyeliniserende polyneuropathie.
  2. Tot de klinische criteria waaraan voldaan moet worden voor de klinische diagnose Dravetsyndroom behoren: hypothermie als uitlokkende factor en een debuut voor de leeftijd van 18 maanden.
  3. Aanbevolen wordt om bij verdenking op het Dravetsyndroom de behandeling te starten met valproïnezuur of topiramaat

De correcte antwoorden vindt u hier.

Richtlijn

Kent u de richtlijnen?

Geef aan of deze stellingen juist of onjuist zijn.

  1. In de nieuwe richtlijn Polyneuropathie staan EMG-criteria voor een verworven subacute of chronische demyeliniserende polyneuropathie.
  2. Tot de klinische criteria waaraan voldaan moet worden voor de klinische diagnose Dravetsyndroom behoren: hypothermie als uitlokkende factor en een debuut voor de leeftijd van 18 maanden.
  3. Aanbevolen wordt om bij verdenking op het Dravetsyndroom de behandeling te starten met valproïnezuur of topiramaat

De correcte antwoorden vindt u hier.

Over dit artikel
Auteur
Redactie
Printdatum
7 februari 2020
E-pubdatum
10 februari 2020
ISSN print
1380-3476
ISSN online
2352-9253


Over dit artikel
Auteur
Redactie
Printdatum
7 februari 2020
E-pubdatum
10 februari 2020
ISSN print
1380-3476
ISSN online
2352-9253