De Neuroloog Nummer 5, p. 19
okt 2020, jaargang 27
De Neuroloog Nr. 5, p. 19
okt 2020, jr. 27
Richtlijn

Kent u de richtlijnen?

Geef aan of deze stellingen juist of onjuist zijn.

 1. Noodzakelijke voorwaarden voor het vaststellen van de prognose van patiënten met een postanoxisch coma na reanimatie zijn:
  - Aanhoudend diep coma, d.w.z. ≥24 uur na reanimatie.
  - Motorische score op de Glasgow Coma Scale ≤3 waarbij dit niet beïnvloed mag zijn door sedativa, metabole ontregeling of andere factoren dan hypoxisch-ischemische hersenschade.
 2. Een iso-elektrisch EEG vanaf 12 uur na reanimatie tijdens behandeling met hypothermie of sedatie is een onderzoeksresultaat dat meeweegt in de protocollaire evaluatie van een patiënt met postanoxisch coma na 24 uur.
 3. Bij EEG-registratie na 24 uur neemt de specificiteit voor het voorspellen van een slechte uitkomst af.


De correcte antwoorden vindt u hier.

Richtlijn

Kent u de richtlijnen?

Geef aan of deze stellingen juist of onjuist zijn.

 1. Noodzakelijke voorwaarden voor het vaststellen van de prognose van patiënten met een postanoxisch coma na reanimatie zijn:
  - Aanhoudend diep coma, d.w.z. ≥24 uur na reanimatie.
  - Motorische score op de Glasgow Coma Scale ≤3 waarbij dit niet beïnvloed mag zijn door sedativa, metabole ontregeling of andere factoren dan hypoxisch-ischemische hersenschade.
 2. Een iso-elektrisch EEG vanaf 12 uur na reanimatie tijdens behandeling met hypothermie of sedatie is een onderzoeksresultaat dat meeweegt in de protocollaire evaluatie van een patiënt met postanoxisch coma na 24 uur.
 3. Bij EEG-registratie na 24 uur neemt de specificiteit voor het voorspellen van een slechte uitkomst af.


De correcte antwoorden vindt u hier.

Over dit artikel
Auteur
Redactie
Printdatum
16 oktober 2020
E-pubdatum
19 oktober 2020
ISSN print
1380-3476
ISSN online
2352-9253
DOI
https://doi.org/10.24078/dng.2020.10.125903


Over dit artikel
Auteur
Redactie
Printdatum
16 oktober 2020
E-pubdatum
19 oktober 2020
ISSN print
1380-3476
ISSN online
2352-9253
DOI
https://doi.org/10.24078/dng.2020.10.125903