De Neuroloog Nummer 5, p. 26
okt 2020, jaargang 27
De Neuroloog Nr. 5, p. 26
okt 2020, jr. 27
Promotie

Promoties

Een overzicht van promoties op het gebied van de neurologie.

‘Measuring cognition in an artificial, controlled environment tells us little about its fluctuations in everyday life.’ -
Stelling in het proefschrift van Sara Bartels
Promotie

Promoties

Een overzicht van promoties op het gebied van de neurologie.

‘Measuring cognition in an artificial, controlled environment tells us little about its fluctuations in everyday life.’ -
Stelling in het proefschrift van Sara Bartels
Over dit artikel
Auteur
Redactie
Printdatum
16 oktober 2020
E-pubdatum
19 oktober 2020
ISSN print
1380-3476
ISSN online
2352-9253
DOI
https://doi.org/10.24078/dng.2020.10.125907


Over dit artikel
Auteur
Redactie
Printdatum
16 oktober 2020
E-pubdatum
19 oktober 2020
ISSN print
1380-3476
ISSN online
2352-9253
DOI
https://doi.org/10.24078/dng.2020.10.125907