De Neuroloog Nummer 2, p. 26
apr 2021, jaargang 28
De Neuroloog Nr. 2, p. 26
apr 2021, jr. 28
Promotie

Promoties

Een overzicht van promoties op het gebied van de neurologie.

‘Medicine is a science of uncertainty and an art of probability.' (Sir W. Osler) - Stelling in het proefschrift van M.F.M. Dirkx
Promotie

Promoties

Een overzicht van promoties op het gebied van de neurologie.

‘Medicine is a science of uncertainty and an art of probability.' (Sir W. Osler) - Stelling in het proefschrift van M.F.M. Dirkx
Over dit artikel
Auteur
Redactie
Printdatum
2 april 2021
E-pubdatum
5 april 2021
ISSN print
1380-3476
ISSN online
2352-9253
DOI
https://doi.org/10.24078/dng.2021.4.126718


Over dit artikel
Auteur
Redactie
Printdatum
2 april 2021
E-pubdatum
5 april 2021
ISSN print
1380-3476
ISSN online
2352-9253
DOI
https://doi.org/10.24078/dng.2021.4.126718