Nummer 5, oktober 2021

In dit nummer

Voorwoord
Verbeteren, innoveren en inspireren p. 4
Jolein Koudstaal-Overdijk
Wetenschap
De eerste Kennisagenda Neurologie pp. 15-17
Esther Verstraete, Zoé van Kempen
Kwaliteit
Inzicht in uitkomsten en ontwikkelingen bij stroke pp. 18-21
Lotte Stolze, Paul Nederkoorn
Beroepsuitoefening
De brug tussen technologie en patiëntenzorg pp. 24-27
Marieke de Lorijn
Promotie
Promoties p. 30
Redactie

Nummer 5, oktober 2021

In dit nummer

Voorwoord
Verbeteren, innoveren en inspireren p. 4
Jolein Koudstaal-Overdijk
Wetenschap
De eerste Kennisagenda Neurologie pp. 15-17
Esther Verstraete, Zoé van Kempen
Kwaliteit
Inzicht in uitkomsten en ontwikkelingen bij stroke pp. 18-21
Lotte Stolze, Paul Nederkoorn
Beroepsuitoefening
De brug tussen technologie en patiëntenzorg pp. 24-27
Marieke de Lorijn
Promotie
Promoties p. 30
Redactie