De Neuroloog Nummer 5, p. 4
okt 2021, jaargang 28
De Neuroloog Nr. 5, p. 4
okt 2021, jr. 28
Voorwoord

Verbeteren, innoveren en inspireren

Terwijl de kabinetsformatie tergend traag gaat, laat dit nummer van De Neuroloog zien dat de ontwikkelingen binnen de neurologie razendsnel gaan. Zo was de NVN in staat een voortrekkersrol te spelen bij het opzetten van een pilot voor een Digitale LeerOmgeving (DLO). Inmiddels ligt er een programma van eisen voor digitaal leren, met één digitale leeromgeving voor alle wetenschappelijke verenigingen. Een mooi eerste voorbeeld is gezamenlijk neuroradiologie onderwijs voor aios én neurologen én radiologen. Dit zal echt een verbetering teweeg brengen.

Voorwoord

Verbeteren, innoveren en inspireren

Terwijl de kabinetsformatie tergend traag gaat, laat dit nummer van De Neuroloog zien dat de ontwikkelingen binnen de neurologie razendsnel gaan. Zo was de NVN in staat een voortrekkersrol te spelen bij het opzetten van een pilot voor een Digitale LeerOmgeving (DLO). Inmiddels ligt er een programma van eisen voor digitaal leren, met één digitale leeromgeving voor alle wetenschappelijke verenigingen. Een mooi eerste voorbeeld is gezamenlijk neuroradiologie onderwijs voor aios én neurologen én radiologen. Dit zal echt een verbetering teweeg brengen.

Over dit artikel
Auteur
Jolein Koudstaal-Overdijk
Over de auteur

Jolein Koudstaal-Overdijk, redactielid De Neuroloog

Printdatum
15 oktober 2021
E-pubdatum
18 oktober 2021
ISSN print
1380-3476
ISSN online
2352-9253
DOI
https://doi.org/10.24078/dng.2021.10.127970


Over dit artikel
Auteur
Jolein Koudstaal-Overdijk
Over de auteur

Jolein Koudstaal-Overdijk, redactielid De Neuroloog

Printdatum
15 oktober 2021
E-pubdatum
18 oktober 2021
ISSN print
1380-3476
ISSN online
2352-9253
DOI
https://doi.org/10.24078/dng.2021.10.127970