Overzicht

Aanzet voor een overkoepelende opleidingen­ structuur geschetst

  • 14 oktober 2022

De werkgroep Opleidingenstructuur van de FMS heeft een schets gemaakt van een nieuwe opleidingenstructuur. Dit als eerste aanzet tot een advies voor een overkoepelende opleidingenstructuur aan alle dertig vervolgopleidingen. 

De nieuwe structuur moet zorgen voor meer verbinding tussen de medisch-specialistische opleidingen en meer samenhang van de generalistische inhoud, netwerkgeneeskunde ondersteunen en de bevlogenheid van aios borgen door in te spelen op een betere balans tussen werk en privé.

Bron: Federatie Medisch Specialisten