Overzicht

Geen meldplicht voor artsen over rijgeschiktheid patiënten

  • 24 november 2022

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) wil geen meldplicht voor artsen over de rijgeschiktheid van patiënten.

De KNMG, LHV, NHG en de FMS zijn tevreden met het voorstel van de minister, dat onderdeel is van het project ter verbetering van het stelsel medische rijgeschiktheid.

Rijbewijshouders zijn zelf verplicht om een melding te doen bij het CBR om hun rijgeschiktheid te laten testen als zij twijfelen over hun gezondheid en het effect hiervan op hun rijgeschiktheid. In de toekomst worden rijbewijshouders wettelijk verplicht zich bij het CBR te melden met een gezondheidsverklaring na de diagnose van een van de meest risicovolle aandoeningen voor de verkeersveiligheid. Deze wettelijke bepaling en voor welke aandoeningen deze gaat gelden, wordt de komende tijd door het ministerie van I&W nog nader uitgewerkt, in overleg met medisch-inhoudelijke deskundigen. Artsen krijgen geen uitlegplicht over de relatie tussen aandoeningen en rijgeschiktheid, maar hebben daarin een informatierol.

Bron: Federatie Medisch Specialisten