Overzicht

‘Maak verslaving onder artsen bespreekbaar’

  • 27 januari 2023

De prevalentiecijfers van verslaving onder artsen zijn vergelijkbaar met de cijfers onder andere hoogopgeleiden. Maar aandacht voor artsen met verslaving blijft belangrijk, stelt dr. Pauline Geuijen in haar proefschrift.

Cover (kleur) Substance Use Disorder Among Physicians

Geuijen onderzocht de omvang van verslaving onder artsen, de effectiviteit van Physician Health Programs (PHPs) en het hulpzoekproces van artsen. Haar resultaten laten zien dat driekwart van de zorgverleners met een verslavingsdiagnose die deelnamen aan PHPs daarna abstinent bleef. Echter maken artsen nauwelijks gebruik van deze programma’s vanwege schaamte, angst en een gebrek aan ziektebesef. Geuijen adviseert om bewustwording binnen de opleiding te creëren, evaluatieprocedures voor mentale gezondheidsproblemen te implementeren en vertrouwelijke ondersteuning aan artsen met verslaving te bieden.

Bron: Proefschrift Substance use disorder among physicians