Overzicht

NZa stelt prestatie vast voor ParkinsonNet

  • 24 november 2022

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft per 1 januari 2023 voor negen activiteiten van ParkinsonNet een prestatie vastgesteld, waardoor deze kunnen worden bekostigd worden vanuit de Zorgverzekeringswet.

De prestatie bepaalt dat ondersteunende activiteiten van partijen die zelf geen patiëntenzorg leveren, onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor vergoeding vanuit de Zorgverzekeringswet. Belangrijke voorwaarden zijn onder meer dat de activiteiten zorgaanbieders ondersteunen bij het leveren van de zorg en dat zij rechtstreeks ten goede komen aan patiënten die bij de betrokken verzekeraar verzekerd zijn.

Het is de eerste keer dat de NZa een zelfstandige prestatie vaststelt voor de ondersteuning van netwerkzorg.

Bron: Nederlandse Zorgautoriteit