Overzicht

Regeling online voorschrijven na videoconsult vervalt

  • 12 augustus 2022

De tijdelijke gedoogmaatregel om medicijnen voor te schrijven zónder de patiënt fysiek te hebben ontmoet, is per 1 juni vervallen.

Het is nu niet meer toegestaan om via internet geneesmiddelen voor te schrijven als de voorschrijver de patiënt nooit persoonlijk heeft ontmoet, de patiënt niet kent of zijn of haar medicatiehistorie niet beschikbaar heeft.
De KNMG krijgt via de Artseninfolijn vragen van artsen die zich voor problemen gesteld zien nu deze regeling stopt. De KNMG is daarom een inventarisatie gestart.

Bron: KNMG