Overzicht

Subsidie voor verminderen lokale regeldruk

  • 14 oktober 2022

VWS heeft een nieuwe subsidieregeling geopend voor het verminderen van lokale administratieve lasten. De subsidie maakt onderdeel uit van het programma [Ont] Regel de Zorg.

Zorgaanbieders kunnen de subsidie aanvragen om administratieve regels in hun organisatie te vereenvoudigen, herinrichten of schrappen. Goede voorbeelden en geleerde lessen uit deze projecten worden openbaar gemaakt en gedeeld.

De eerste aanvraagronde voor de subsidie liep van 1 tot en met 30 september. In 2023 volgen nog twee rondes. In totaal stelt VWS 9,5 miljoen euro beschikbaar voor de subsidieregeling. De regeling is specifiek bedoeld voor zorgaanbieders die zorg leveren vanuit de Zorgverzekeringswet, maar er zijn ook subsidies mogelijk voor activiteiten in samenwerking met zorgaanbieders uit de Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning of de Jeugdwet.

Bron: (Ont)regel de zorg