Overzicht

Update advies COVID-19-vaccinaties bij MS

  • 4 april 2022

De NVN-werkgroep MS heeft het adviesdocument voor COVID-19-vaccinatie bij MS op enkele punten gewijzigd. 

Eind 2021 wees de werkgroep op de mogelijkheid om patiënten die geen SARS-CoV-2-antistoffen hebben bij gebruik van S1P-modulatoren of B-cel depleterende therapie te behandelen met REGN-COV2 (casirivimab en imdevimab). Dit advies geldt nog steeds voor mensen die zijn besmet met de deltavariant. Inmiddels wordt 95 procent van alle besmettingen veroorzaakt door de omikronvariant, die waarschijnlijk veel minder gevoelig is voor REGN-COV2. Het was al aangetoond dat de monoclonale antistof sotrovimab de kans verkleint dat COVID-19 leidt tot ziekenhuisopname of overlijden van mensen met COVID-19 en minimaal één risicofactor voor een ernstig beloop. Bij in vitro studies is sotrovimab werkzaam tegen de omikronvariant, zodat behandeling met sotrovimab kan worden overwogen bij een verhoogd risico op een ernstig beloop van COVID-19. 

Bron: NVN