Overzicht

Update richtlijn Subarachnoïdale bloeding

  • 24 november 2022

Op basis van nieuw verschenen literatuur zijn verschillende modules van de richtlijn Subarachnoïdale bloeding aangepast.

Bij behandelaren en patiënten leefden vragen over de noodzaak van aanvullende diagnostiek, normen van behandelcentra, behandelmogelijkheden en follow-up beleid. De herziene richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de NVN en opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit neurologen en radiologen, revalidatieartsen, anesthesiologen en neurochirurgen.

De volgende modules zijn gewijzigd: initiële diagnostiek; diagnostiek in het behandelcentrum; termijn van behandeling; normen behandelcentra; vochtbeleid bij behandeling; cerebrale ischemie; en radiologische follow-up na behandeling van een geruptureerd aneurysma.

De richtlijn is te vinden op https://richtlijnendatabase.nl.

Bron: Federatie Medisch Specialisten