Overzicht

Verband afname in hersendoorbloeding en de achteruitgang hersenfuncties

  • 6 juni 2022

Bij alzheimerpatiënten is een daling in doorbloeding van de hersenen gerelateerd aan een daling in cognitie, schrijven onderzoekers van het Radboudumc in een grote analyse van eerdere studies.

‘Bij gezonde mensen gaat de doorbloeding achteruit naarmate we ouder worden, ongeveer 0,1 tot 0,5 procent per jaar. Bij alzheimerpatiënten zien we echter een drie tot tien keer sterkere afname’, vertelt promovendus Ralf Weijs. 

‘Als we inzoomen, zien we dat in sommige hersengebieden de doorbloeding niet ofnauwelijks vermindert, en in andere gebieden juist duidelijk afneemt. Dit suggereert dat de afname, over de gehele hersenen gezien, het resultaat is van afnames in doorbloeding in bepaalde kleinere hersengebieden. Dat zijn over het algemeen structuren die geassocieerd zijn met het geheugen en de uitvoering van taken, en die in eerdere onderzoeken gelinkt zijn aan alzheimer.’ 

De grote vraag is: ontstaat eerst de verslechterde doorbloeding en veroorzaakt dat hersenschade en daarmee alzheimer? Of ontstaat eerst de hersenschade en heeft dat een negatief effect op de doorbloeding? De onderzoekers denken dat eerst de hersenschade ontstaat, door bijvoorbeeld de voor alzheimer typerende eiwitstapeling in hersencellen. Die schade leidt dan tot een afname van de doorbloeding. Thijssen: ‘Als het in eerste instantie aan de doorbloeding lag, dan zou je veel meer dezelfde vermindering van bloedtoevoer verwachten in alle hersengebieden, maar dat zien we niet.’

Bron: Radboudumc