Overzicht

Zorgprofessionals hebben veel last van ongewenste seksuele aandacht

  • 6 juni 2022

Artsen staan in de top tien van beroepsgroepen die het vaakst last hebben van ongewenste seksuele aandacht. In 2021 ervoer 13 procent van de artsen ongewenste seksuele aandacht. Dit percentage ligt twee tot drie keer hoger onder verpleegkundigen en verzorgenden.

Vrouwelijke werknemers, vooral de jongere, hebben het meest te maken met ongewenste seksuele aandacht. In de meeste gevallen zijn het patiënten die zich daaraan schuldig maken en in mindere mate leidinggevenden of collega’s.

CBS en TNO keken ook naar andere ongewenste omgangsvormen. Nog vaker dan ongewenste seksuele aandacht komt intimidatie voor. Ook hierbij zijn het meestal de patiënten die zich daaraan schuldig maken, net als aan lichamelijk geweld.

Bron: Medisch Contact