Overzicht

Nieuwe werkgroep: Tuchtrecht en neurologie

  • 4 april 2022

Het NVN-bestuur heeft eind 2021 ingestemd met de oprichting van de werkgroep Tuchtrecht en neurologie. Hiermee ging de werkgroep officieel van start. De doelstellingen van de werkgroep zijn te vinden op vereniging\organisatie\werkgroepen.

Het doel van het tuchtrecht is de kwaliteit van de individuele gezondheidszorg te bewaken en te bevorderen, en de patiënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van een zorgverlener. Het gaat hierbij om een algemeen belang. Hoewel de helft van alle neurologen eens in zijn of haar loopbaan te maken krijgt met het tuchtrecht is onze kennis ervan beperkt. We kunnen meer leren van uitspraken van de tuchtzaken door ze meer gestructureerd en gezamenlijk te evalueren. Het bestuur van de werkgroep bestaat uit Roeland van Leeuwen (voorzitter), Janneke Poelen en Hilda Tjeerdsma. Heb je een vraag of wil je je aanmelden bij de werkgroep? Neem dan contact op via r.b.van.leeuwen@gelre.nl.