66

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 66

66

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 66

Alle artikelen. Verfijnd met: Jaargang 1996 / 3 

Koudstaal, Pieter (nummer: 6, dec 1996)
Het onderzoek naar een directe behandeling van het herseninfarct heeft in de afgelopen jaren een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Een van de middelen die daarbij sterk in de belangstelling is gekomen is antistolling, in het bijzonder heparine.
Herklots, Hans (nummer: 6, dec 1996)
Hoewel er nu bij leven en relatief welzijn meer dan ooit bekend is over de ziekte van een Russische president, vertoonden de communiques lacunes die doen vermoeden dat, in weerwil van alle publiciteit, informatie is achtergehouden. Een van de meest h
Vogel, Jaap (nummer: 6, dec 1996)
Een zeer bijzondere techniek in de ontwikkeling van software is het gebruik van neurale netwerken. In dit artikel wordt aandacht besteed aan de structuur en eigenschappen van deze computersystemen. Tevens wordt gekeken naar de toepassingsmogelijkhede
Koehler, Peter (nummer: 6, dec 1996)
Op 25 oktober 1996 werden er tijdens de vergadering van de sectie Geschiedenis van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie een aantallezingen gehouden over uiteenlopende onderwerpen. Het ligt in de bedoeling samenvattingen van deze voordrachten te
Joode, Susanne de (nummer: 6, dec 1996)
Wat te doen bij bijvoorbeeld hongerstakingen, besnijdenissen van meisjes, niet verzekerde illegalen die medische hulp nodig hebben, vluchtelingen die gemarteld zijn of agressieve asielzoekers die via Schiphol uitgezet moeten worden? Snel handelen is
Vogel, Jaap (nummer: 6, dec 1996)
De Bibliotheek KNAW in Amsterdam Zuid-Oost is een zelfstandig instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Het is een bibliotheek die weliswaar toegankelijk is voor geïnteresseerden, maar eigenlijk is het niet een 'inloop-gebo
Redactie (nummer: 6, dec 1996)
Een aanzienlijk deel van de CVA-patiënten vertoont neglect aan de contralaterale zijde. Ook na de acute fase kan neglect blijven bestaan; het is bovendien een voorspeller voor blijvende functiebeperkingen. De verschijnselen behoren klinisch tot één s
Redactie (nummer: 6, dec 1996)
Calcificatie van de aortaklep of de annulus van de mitraalklep vormt geen onafhankelijke risicofactor voor CV A. De verhoogde kans op thrombo-embolieën bij deze patiënten is veeleer een uiting van gegeneraliseerd vaatlijden. De aanwezigheid van 'sile
Moes, Rob de (nummer: 6, dec 1996)
De resultaten van de eerste interim analyse van het SPIRIT onderzoek (Stroke Prevention In Reversible Ischemia Trial), die in april 1996 plaatsvond, waren aanleiding dit onderzoek voortijdig stop te zetten. Intensieve antistolling bleek gevaarlijk vo
Loon, Joris van (nummer: 6, dec 1996)
Uit Engels en Deens onderzoek is gebleken dat opname in stroke-units leidt tot betere zorg bij acute opvang van stroke-patiënten. Daarmee zorgen deze units voor een reductie van sterfte en een reductie van de noodzaak voor opname in verpleeghuizen in
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 volgende »