66

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 66

66

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 66

Alle artikelen. Verfijnd met: Jaargang 1996 / 3 

Koudstaal, Pieter (nummer: 6, dec 1996)
Het onderzoek naar een directe behandeling van het herseninfarct heeft in de afgelopen jaren een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Een van de middelen die daarbij sterk in de belangstelling is gekomen is antistolling, in het bijzonder heparine.
Vogel, Jaap (nummer: 6, dec 1996)
Een zeer bijzondere techniek in de ontwikkeling van software is het gebruik van neurale netwerken. In dit artikel wordt aandacht besteed aan de structuur en eigenschappen van deze computersystemen. Tevens wordt gekeken naar de toepassingsmogelijkhede
Koehler, Peter (nummer: 6, dec 1996)
Op 25 oktober 1996 werden er tijdens de vergadering van de sectie Geschiedenis van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie een aantallezingen gehouden over uiteenlopende onderwerpen. Het ligt in de bedoeling samenvattingen van deze voordrachten te
Moes, Rob de (nummer: 6, dec 1996)
De resultaten van de eerste interim analyse van het SPIRIT onderzoek (Stroke Prevention In Reversible Ischemia Trial), die in april 1996 plaatsvond, waren aanleiding dit onderzoek voortijdig stop te zetten. Intensieve antistolling bleek gevaarlijk vo
Loon, Joris van (nummer: 6, dec 1996)
Uit Engels en Deens onderzoek is gebleken dat opname in stroke-units leidt tot betere zorg bij acute opvang van stroke-patiënten. Daarmee zorgen deze units voor een reductie van sterfte en een reductie van de noodzaak voor opname in verpleeghuizen in
Redactie (nummer: 6, dec 1996)
Vanaf maart 1997 start de Nederlandse Hartstichting een meerjarige CVA-campagne, gericht op het algemene publiek en de medische beroepsgroepen. De campagne zal bestaan uit activiteiten op het gebied van preventie en voorlichting, patiëntenzorg en ond
Gijn, Jan van (nummer: 6, dec 1996)
Zoals zoveel deelgebieden in de neurologie maakt ook dat van de cerebrovasculaire ziekten een geleidelijke maar onstuitbare overgang door: ging het vroeger bij de diagnostiek veelal om 'I'art pour l'art', nu is het stellen van een juiste diagnose vee
Stam, Jan (nummer: 5, okt 1996)
Trombose van de veneuze sinussen rond de hersenen is een betrekkelijk zeldzame aandoening. De ziekte komt voor bij personen met een verhoogde stollingsneiging, zoals bijvoorbeeld bij familiaire proteïne C of S deficiëntie, bij antitrombine III defici
Loon, Joris van (nummer: 5, okt 1996)
Je ogen open houden, wakker blijven en jezelf vragen blijven stellen, dr. A.A.W. Op de Coul heeft het gedurende zijn carrière altijd gedaan. Of het nu was bij het doen van onderzoek in een niet academisch ziekenhuis, het begeleiden van assistenten in
Ruiter, Hans de (nummer: 5, okt 1996)
'Van de artsen heb ik veel gehoord over mijn clusterhoofdpijn, maar leren denken over leven met die kwaal heb ik geleerd van de patiëntenvereniging', zei een vriend van me die al van jongs af aan aan clusterhoofdpijn lijdt. Je moet je leven aanpassen
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 volgende »