77

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 77

77

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 77

Alle artikelen. Verfijnd met: Jaargang 1997 / 3 

Donker, D.N.J. (nummer: 6, dec 1997)
Na een indrukwekkende wetenschappelijke carrière ging in 1971 de Utrechtse hoogleraar elektroencephalografie en klinische neurofysiologie Willem Storm van Leeuwen met emeritaat. Hij werd bekroond met diverse binnen- en buitenlandse onderscheidingen w
Herklots, Hans (nummer: 6, dec 1997)
De neurologische literatuur bevat een schat aan casestories die in sommige gevallen ook buiten het vakgebied de aandacht hebben getrokken. Narinder Kapur verzamelde in zijn boek verhalen van (para)medici die zelf het slachtoffer werden van neurologis
Gorter, Jan Willem (nummer: 6, dec 1997)
In juli 1997 is een nieuw gerandomiseerd onderzoek van start gegaan naar de effecten van drie behandelstategieën gericht op het voorkómen van vasculaire complicaties bij patiënten met cerebrale ischemie. De European and Australian Stroke Prevention i
Vogel, Jaap (nummer: 6, dec 1997)
Een Nederlandse oncoloog consulteert via e-mail zijn gerenommeerde Amerikaanse collega en vraagt hem hoe hij een bepaalde patiënt het beste kan behandelen. Ter verduidelijking e-mailt hij de MRI-scan van de patiënt mee. Een situatie als deze is allan
Moes, Rob de (nummer: 6, dec 1997)
Per 1 augustus 1996 werd aan de Universiteit Maastricht dr. Ph.E.V.A. Van Kerrebroeck benoemd tot hoogleraar urologie met bijzondere aandacht voor de neuro-urologie. Op 31 oktober jl. hield hij zijn inaugurele rede. Sedert 1 oktober 1996 is hij als u
Visser, Marianne de (nummer: 6, dec 1997)
Goede voornemens. Juist tegen het einde van het jaar. Om nog maar te zwijgen van de naderende eeuwwisseling. Lijvige notities met innoverende beleidsplannen toegesneden op de 21ste eeuw zijn momenteel aan de orde van de dag. De NVvN kan hierbij niet
Herklots, Hans (nummer: 3, mei 1997)
Een toenemend aantal medische hulpverleners dreigt ten prooi te vallen aan burnout, een term die 23 jaar geleden voor het eerst in de literatuur opdook. In de loop der jaren hebben onderzoekers getracht meer inhoud te geven aan deze metafoor en vanda
Eling, Paul (nummer: 3, mei 1997)
De psychiater Jacobus Schroeder van der Kolk (1797-1862), bekend vanwege zijn belangrijke neuro-anatomische werk, heeft rond 1800 een bijdrage geleverd aan de discussie tussen 'vitalisten' en 'materialisten' over de verschillende krachten die werkzaa
Vogel, Jaap (nummer: 3, mei 1997)
Er bestaan in principe twee kanten van de LAT-relatie tussen menselijk weefsel en microchips. Enerzijds worden pogingen ondernomen om chips in te zetten voor het vervangen van beschadigd neuraal weefsel, anderzijds wordt getracht micro-elektronicatoe
Redactie (nummer: 4, sep 1997)
De Utrechtse emeritus hoogleraar prof. dr. F.G.I. Jennekens, is op zeven april onderscheiden met de Arie Biemond medaille. Hij ontving de onderscheiding uit handen van de voorzitter van de Amsterdamsche Neurologenvereeniging prof. dr. M. Vermeulen. D
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 volgende »