102

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 102

102

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 102

Alle artikelen. Verfijnd met: Jaargang 1999 / 6 

Bolt, Adri (nummer: 1, feb 1999)
Afgelopen november organiseerde het Pijn Kenniscentrum van de Erasmus Universiteit samen met de drie andere kenniscentra voor pijn een driedaags congres over FBSS, oftewel het Failed Back Surgery Syndrome. Hoe meer operaties aan een hernia, des te me
Redactie (nummer: 1, feb 1999)
Voorschrijf moment nieuw geneesmiddel De neurologie is een vakgebied waar zeer regelmatig nieuwe medicamenten worden geïntroduceerd. Over elk nieuw medicament verschijnen vele publicaties. In deze veelheid aan gegevens moet de neuroloog een beslissin
Redactie (nummer: 2, apr 1999)
De verbeterde diagnostische en therapeutische mogelijkheden en de mondigheid van de patiënt, vaak bijgestaan door een partner of kind, maken dat het polikliniekbezoek een steeds groter beslag legt op de tijd van een arts. Over de door de neuroloog te
Oosterhuis, Hans (nummer: 2, apr 1999)
In De Neuroloog van september 1998 geven drie neurologen hun visie op de activiteiten van de farmaceutische industrie (FI), waarover klachten bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn gekomen. Het betref t het financieren van 'verre reizen' in he
Redactie (nummer: 2, apr 1999)
Op grond van de huidige kennis is het onmogelijk een definitief oordeel te vellen over de meest doelmatige behandeling van het carpale tunnelsyndroom (CTS). Bovendien blijkt er in Nederland grote variatie te bestaan met betrekking tot de behandeling.
Kremer, Berry (nummer: 2, apr 1999)
Een nieuwe lente, een nieuw geluid . Vanaf dit nummer van De Neuroloog, het officiële tijd schrift van de Neder land se Vereniging voor Neurologie, zal ondergetekende, Berry Kremer, de taak van redactielid overnemen van Peter Koehler, die in de afgel
Dooper, Marten (nummer: 2, apr 1999)
Tal van medicijnen, van aspirine tot vincristine, kunnen als bijwerking neurologische afwijkingen veroorzaken. De Zwitserse neuroloog Kewal K. Jain analyseerde meer dan vijfduizend publicaties op dit gebied en schreef vervolgens het boek Drug-Induced
Bolt, Adri (nummer: 2, apr 1999)
Van 28 maart tot en met 3 april organiseert de Hersenstichting Nederland de zevende nationale hersenweek. De Stichting bestaat dan tevens tien jaar en dat is een stuk korter dan bijvoorbeeld de Hart- of de Nierstichting. Vanwaar die relatief late opr
Lakke, Johannes (nummer: 2, apr 1999)
In het depot van het Groninger Museum is Anselm Kiefers raadselachtige afbeelding van naakte menselijke hersenen te zien. De door hem gebruikte hersenmetafoor moet begrepen worden als verzinnebeelding van de menselijke geest. Dat kan alleen als de to
Redactie (nummer: 2, apr 1999)
Het Lambert-Baton myastheen syndroom is een zeldzame auto-immuunaandoening die vaak laat en soms helemaal niet wordt herkend. Het Leids Universitair Medisch Centrum doet daarom landelijk onderzoek om het inzicht in de klinische verschijningsvormen, i
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 volgende »