95

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 95

95

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 95

Alle artikelen. Verfijnd met: Jaargang 2000 / 7 

Veerman, Elmar (nummer: 5, nov 2000)
S.L. Hosman-Benjaminse voltooide de specialistenopleiding en werkte jarenlang als neuroloog, maar is inmiddels al elf jaar inspecteur voor de Gezondheidszorg Noord-Holland. Wat deed haar besluiten de neurologie de rug toe te keren? Hoewel ze het spec
Emous, Kirsten (nummer: 5, nov 2000)
Zal het beroep neuroloog organisatorisch veranderen als meer neurologen in deeltijd gaan werken? En zo ja, hoe kunnen die veranderingen worden opgevangen? Deeltijdwerk grijpt vanzelf al in op de komende verschuiving van klinische naar meer poliklinis
Becker, Sander (nummer: 6, dec 2000)
Met de ontrafeling van het menselijk genoom is de weg bereid voor een veelheid aan nieuwe geneesmiddelen, therapieën en diagnostische methoden. De Leidse geneticus prof. dr. G.J. van Ommen belicht de gevolgen voor de neurologie. Geneticus prof. dr. G
Redactie (nummer: 6, dec 2000)
De aanpak van de wachtlijsten binnen de zorgsector is momenteel een 'hot topic'. Zo wil minister Borst van Volksgezondheid dat de streefnormen voor de curatieve zorg binnen een vastgesteld tijdspad realiseerbaar zijn, en die normen - indien nodig - b
Dooper, Marten (nummer: 6, dec 2000)
Tijdens de ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, op 26 oktober dit jaar, werden drie belangrijke prijzen uitgereikt. Prof. dr. M.S. van der Knaap uit Amsterdam en prof. dr. J.H.J. Wokke uit Utrecht ontvingen de Winkler-Medai
Redactie (nummer: 6, dec 2000)
De wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) bepaalt dat de gezondheidszorg medische gegevens tien jaar moet bewaren. Daarna moeten zij in beginsel worden vernietigd. De NVvN is het eens met het standpunt van de KNMG dat deze bewaartermijn te
Haan, Joost, Jong, Daniëlle de, Kremer, Berry (nummer: 6, dec 2000)
Dit laatste nummer van het jaar is het eerste 'reguliere' nummer van De Neuroloogin de nieuwe opmaak, nadat met het themanummer 'vrouwen in de neurologie' de nieuwe stijl officieel werd gepresenteerd. De redactie heeft samen met de uitgever, Syn-Thes
Former, Majorie (nummer: 6, dec 2000)
Veel patiënten met chronische lage rugpijnklachten lopen jaren in het medisch circuit, maar veelal zonder resultaat. Voor een selecte groep patiënten bij wie één tussenwervelschijf gedegenereerd is, kan spondylodese uitkomst bieden en de pijnklachten
Kremer, Berry (nummer: 6, dec 2000)
Omdat de ziekte van Alzheimer in de nabije toekomst misschien behandeld kan worden, is het vroegtijdig stellen van een diagnose belangrijk. Maar welke methoden moeten daarvoor dan gebruikt worden? Het boek Early diagnosis of Alzheimer’s disease geeft
Engelberts, Connie (nummer: 6, dec 2000)
Een prijs voor goed onderwijs, uitgereikt door diegenen die daar bij gebaat zijn: de arts-assistenten. Kort samengevat is dat de VAAN-onderwijsprijs. Hij is bestemd voor een enthousiaste docent die heeft aangetoond een belangrijke bijdrage te leveren
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 volgende »