95

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 95

95

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 95

Alle artikelen. Verfijnd met: Jaargang 2000 / 7 

Bolt, Adri (nummer: 2, apr 2000)
De mogelijkheden van internet voor de patiënt zijn enorm. Die kan eindelijk echt zelf gaan sturen. Het wordt bijvoorbeeld veel makkelijker om actuele informatie te vinden, een second opinion te vragen of met lotgenoten te overleggen. Dankzij internet
Becker, Sander (nummer: 6, dec 2000)
Met de ontrafeling van het menselijk genoom is de weg bereid voor een veelheid aan nieuwe geneesmiddelen, therapieën en diagnostische methoden. De Leidse geneticus prof. dr. G.J. van Ommen belicht de gevolgen voor de neurologie. Geneticus prof. dr. G
Hemels, Irene (nummer: 2, apr 2000)
De werkdruk is hoog in de zorg. Het werkplezier van medewerkers komt daardoor nogal onder druk te staan. Resultaatgericht werken in de gezondheidszorg zou dé manier zijn om de betrokkenheid van medewerkers te versterken. Als medewerkers meer verantwo
Boon, Jeroen van der (nummer: 2, apr 2000)
De medische werkgroep van de Stichting Skepsis strijdt al tien jaar tegen het irrationele denken in de geneeskunde. Voorzitter prof. dr. J. van Noordwijk wil met wetenschappelijk onderzoek het bedrog van alternatieve genezers blootleggen en aan de ka
Redactie (nummer: 2, apr 2000)
Ongeveer de helft van de patiënten met rechter hemisfeerletsel heeft last van hemineglect. De effecten hiervan kunnen verminderen dankzij neglecttraining in combinatie met optokinetische stimulatie. Voor onderzoek naar deze trainingsmethoden worden p
Redactie (nummer: 6, dec 2000)
De aanpak van de wachtlijsten binnen de zorgsector is momenteel een 'hot topic'. Zo wil minister Borst van Volksgezondheid dat de streefnormen voor de curatieve zorg binnen een vastgesteld tijdspad realiseerbaar zijn, en die normen - indien nodig - b
Dooper, Marten (nummer: 6, dec 2000)
Tijdens de ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, op 26 oktober dit jaar, werden drie belangrijke prijzen uitgereikt. Prof. dr. M.S. van der Knaap uit Amsterdam en prof. dr. J.H.J. Wokke uit Utrecht ontvingen de Winkler-Medai
Redactie (nummer: 6, dec 2000)
De wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) bepaalt dat de gezondheidszorg medische gegevens tien jaar moet bewaren. Daarna moeten zij in beginsel worden vernietigd. De NVvN is het eens met het standpunt van de KNMG dat deze bewaartermijn te
Kremer, Berry, Haan, Joost, Jong, Daniëlle de (nummer: 6, dec 2000)
Dit laatste nummer van het jaar is het eerste 'reguliere' nummer van De Neuroloogin de nieuwe opmaak, nadat met het themanummer 'vrouwen in de neurologie' de nieuwe stijl officieel werd gepresenteerd. De redactie heeft samen met de uitgever, Syn-Thes
Dooper, Marten (nummer: 2, apr 2000)
Sinds anderhalf jaar kent Nederland in de persoon van prof. dr. H.W.M. Steinbusch een hoogleraar Cellulaire neurowetenschappen. Vanuit zijn standplaats Maastricht, waar zijn leerstoel behoort tot de vakgroep Psychiatrie en Neuropsychologie en zijn on
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 volgende »