95

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 95

95

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 95

Alle artikelen. Verfijnd met: Jaargang 2000 / 7 

Becker, Sander (nummer: 6, dec 2000)
Met de ontrafeling van het menselijk genoom is de weg bereid voor een veelheid aan nieuwe geneesmiddelen, therapieën en diagnostische methoden. De Leidse geneticus prof. dr. G.J. van Ommen belicht de gevolgen voor de neurologie. Geneticus prof. dr. G
Redactie (nummer: 6, dec 2000)
De aanpak van de wachtlijsten binnen de zorgsector is momenteel een 'hot topic'. Zo wil minister Borst van Volksgezondheid dat de streefnormen voor de curatieve zorg binnen een vastgesteld tijdspad realiseerbaar zijn, en die normen - indien nodig - b
Redactie (nummer: 6, dec 2000)
De wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) bepaalt dat de gezondheidszorg medische gegevens tien jaar moet bewaren. Daarna moeten zij in beginsel worden vernietigd. De NVvN is het eens met het standpunt van de KNMG dat deze bewaartermijn te
Haan, Joost, Jong, Daniëlle de, Kremer, Berry (nummer: 6, dec 2000)
Dit laatste nummer van het jaar is het eerste 'reguliere' nummer van De Neuroloogin de nieuwe opmaak, nadat met het themanummer 'vrouwen in de neurologie' de nieuwe stijl officieel werd gepresenteerd. De redactie heeft samen met de uitgever, Syn-Thes
Dooper, Marten (nummer: 6, dec 2000)
Jaarlijkslopen duizenden mensen een licht schedel-hersenletsel op. Om de behandeling hiervan te uniformeren en te optimaliseren stelde de commissie Kwaliteitsbevordering van de NVvN een werkgroep in. Deze kreeg als taak richtlijnen voor de diagnostie
Kremer, Berry (nummer: 6, dec 2000)
Omdat de ziekte van Alzheimer in de nabije toekomst misschien behandeld kan worden, is het vroegtijdig stellen van een diagnose belangrijk. Maar welke methoden moeten daarvoor dan gebruikt worden? Het boek Early diagnosis of Alzheimer’s disease geeft
Edwards Van Muijen, Anja (nummer: 6, dec 2000)
Niet alleen beroepssporters zoals boksers en voetballers kunnen hersenletsel en neurologische schade oplopen, maar ook amateursporters of kinderen die gymnastieklessen volgen. J.T. Matser deed tien jaar neurologisch onderzoek onder sporters en conclu
Bolt, Adri (nummer: 6, dec 2000)
De tweejaarlijkse International Conference on Alzheimer’s Disease and Related Disorders vond dit jaar plaats in Washington. Van 9 tot 14 juni confereerden de belangrijkste Alzheimer-onderzoekers intensief over deze 'ziekte van de toekomst'. De impres
Dooper, Marten (nummer: 6, dec 2000)
Carbondisulfide, n-hexaan, methanol, styreen, tolueen, trichloorethyleen, 1,1,1-trichloorethaan.Het zijn slechts enkele voorbeelden van oplosmiddelen die neurotoxisch werken. Langdurige (beroepsmatige) blootstelling aan deze stoffen kan leiden tot ch
Prick, Mathé (nummer: 6, dec 2000)
Vanaf 1 januari 2002 moeten de specialisten in alle ziekenhuizen een registratie van diagnosebehandelcombinaties bijhouden, op basis waarvan een jaar later een nieuw bekostigingssysteem voor ziekenhuizen in werking zal treden. Het honoreringssysteem
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 volgende »