88

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 88

88

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 88

Alle artikelen. Verfijnd met: Jaargang 2001 / 8 

Bolt, Adri (nummer: 4, sep 2001)
Medio 1998 werd rivastigmine het eerste in Nederland geregistreerde medicijn voor de symptomatische behandeling van de ziekte van Alzheimer. Het middel wordt alleen vergoed wanneer de behandeling plaats vindt volgens een nieuwe richtlijn. Als uitgang
Redactie (nummer: 5, nov 2001)
De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Orde van Medisch Specialisten hebben minister Borst van Volksgezondheid om spoedoverleg gevraagd. Vlak na Prinsjesdag verwijten de beide organisaties in een felle reactie het kabinet dat er in de
Dijk, Michel van (nummer: 5, nov 2001)
Neurologenzijn denkers, geen doeners. Ze behandelen met de handen op de rug. Dat is, in grote lijnen, het gangbare beeld van de neuroloog. Maar er zijn uitzonderingen. Neurologen JJ. Maasen M. Kuiper besloten over de grenzen van hun bedachtzame vak h
Kremer, Berry (nummer: 5, nov 2001)
Hoewel de beoogde systematische indeling niet altijd even consequent wordt gevolgd, is het boek Cerebral amyloid angiopathy in Alzheimer’s disease and related disorders een bron van vele, klinisch bruikbare gegevens over cerebrale amyloïd angiopathie
Bolt, Adri (nummer: 5, nov 2001)
Binnen het project 2-gesprekworden in nauwe samenwerking tussen patiënten en medici communicatieadviezen voor medici ontwikkeld. Deze sluiten aan bij voorlichtingsbrochures en lijsten met aandachtspunten voor de patiënt. Sinds kort is het materiaal v
Wolthuis, Petra (nummer: 5, nov 2001)
Neuroloog J.L. van der Zwan startte zeven jaar geleden een hoofdpijnpolikliniek in het Ziekenhuis Eemland te Amersfoort. Er waren immers veel patiënten met hoofdpijn, maar hiervoor hadden de meeste artsen weinig aandacht. Daarnaast vond de neuroloog
Bolt, Adri (nummer: 5, nov 2001)
Een neuroloog ziet om negen uur 's ochtends een patiënt, en 's middags om twee uur krijgt de huisarts al een elektronisch verzonden brief over het consult. Een haast utopische kwaliteitsverbetering, die dankzij elektronische spraakherkenning al een p
Redactie (nummer: 6, dec 2001)
De verantwoordelijkheid voor de preventie en signalering van wetenschappelijk wangedrag ligt primair bij onderzoekers en onderzoeksinstellingen zelf. Dat staat in de Notitie wetenschappelijke integriteit, een gezamenlijke uitgave van de Nederlandse O
Wolthuis, Petra (nummer: 6, dec 2001)
Afgelopen september publiceerde het weekblad Elsevier een enquête naar de beste ziekenhuizen van Nederland. Elsevier voerde samen met onderzoeksbureau Lagendijk het onderzoek uit. Ook de afdelingen Neurologie werden onder de loep genomen en het meren
Becker, Sander (nummer: 6, dec 2001)
Neonatale neurologie, een specialisme op zich, stond in oktober 2001 centraal in twee oraties. De Groningse hoogleraar prof. dr. O.F. Brouwer pleitte voor meer openheid rondom de levensbeëindiging bij pasgeborenen. Zijn Utrechtse collega prof. dr. L.
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 volgende »