88

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 88

88

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 88

Alle artikelen. Verfijnd met: Jaargang 2001 / 8 

Haan, Joost, Jong, Daniëlle de, Kremer, Berry (nummer: 2, mei 2001)
Het wordt weer lente. In de afgelopen maanden is er dan ook de nodige roering en commotie ontstaan rondom de gezondheidszorg in Nederland en het reilen en zeilen van de medisch specialisten daarin. De relatie met de farmaceutische industrie is onderw
Dooper, Marten (nummer: 2, mei 2001)
In de afgelopen aren hebben alle Nederlandse neurologen in niet-opleidingsziekenhuizen bezoek gehad van de subcommissie Visitatie van de NVN. Voor de tweede ronde, die binnenkort van start gaat, wil de commissie de visitatieprocedure iets aanscherpen
Edwards Van Muijen, Anja (nummer: 2, mei 2001)
Zeshonderd gevallen van meningokokkeninfecties per jaar, met een hoge mortaliteit en met frequent voorkomende blijvende invaliditeit maken het de moeitewaard om een vaccin tegen meningokokken te ontwikkelen. Een nieuw ontwikkeld vaccin bleek veelbelo
Marx, Patrick (nummer: 2, mei 2001)
Flexibeler, eenduidiger en een grote diversiteit aan stage mogelijkheden voor de specialist in opleiding. Dat zijn de belangrijkste kenmerken van de plannen voor de vernieuwde opleiding tot klinisch neuroloog en klinisch neurofysioloog. Onlangs overh
Edwards Van Muijen, Anja (nummer: 2, mei 2001)
Het vermogen om voorwerpen te lokaliseren die men tevoren ergens heeft neergelegd kan onafhankelijk van andere functies zijn aangetast. Het ruimtelijkgeheugen blijkt uit minimaaltwee functies te bestaan die zich afspelen in de linker- en rechterherse
Dooper, Marten (nummer: 2, mei 2001)
De Nederlandse Vereniging Neuro Verpleegkundigen en Verzorgenden (NVNV) maakt zich sterk voor zowel de beroepsinhoudelijke ontwikkeling van het vak, als de belangenbehartiging van haar leden. Stimuleren van kennisoverdracht en het profileren van de b
Kremer, Berry (nummer: 2, mei 2001)
Het Handbook of ataxia disorders van Thomas Klockgether is een doorwrochte en actuele beschrijving van de degeneratieve ataxieën. Het beschrijft de ontwikkelingen van de laatste twee decennia, en geeft de praktiserend clinicus een goed inzicht in de
Triet, Lizet van (nummer: 2, mei 2001)
'Hoewel in de ziekenhuizen heel veel wordt vastgelegd, is er tot nu toe geen samenhang in zorgprocessen, je kunt niets inzichtelijk maken. De DBC's geven een procesmatige beschrijving; het systeem brengt helder in kaart wat de patiënt in het ziekenhu
Bolt, Adri (nummer: 2, mei 2001)
In augustus vorig jaar peilde de Vereniging Arts Assistenten in opleiding tot Neuroloog (VAAN)assistenten in de vijftien opleidingsziekenhuizen over 'hun' onderwijs. De verschillenwaren verrassend groot. Zo was het aantal onderwijsbijeenkomsten soms
Redactie (nummer: 3, jul 2001)
Op 7 juni 2001 publiceerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) haar jaarrapportage 2000. Een aantal opmerkingen uit de inleiding zijn de moeite van het citeren waard. 'Al enige jaren achtereen constateert de IGZ dat er sprake is van een afneme
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 volgende »