89

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 89

89

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 89

Alle artikelen. Verfijnd met: Jaargang 2001 / 8 

Becker, Sander (nummer: 6, dec 2001)
Neonatale neurologie, een specialisme op zich, stond in oktober 2001 centraal in twee oraties. De Groningse hoogleraar prof. dr. O.F. Brouwer pleitte voor meer openheid rondom de levensbeëindiging bij pasgeborenen. Zijn Utrechtse collega prof. dr. L.
Dooper, Marten (nummer: 6, dec 2001)
Verpleegkundige niveau3, Parkinson-verpleegkundige, verpleegkundig specialist, nurse practitioner. De neuroloog kan tegenwoordig in de dagelijkse praktijk met een grote verscheidenheid aan verpleegkundigen te maken krijgen. Een inventarisatie van enk
Dooper, Marten (nummer: 6, dec 2001)
Van3 tot en met 6 oktober jongstleden vond in de Amerikaanse plaats Albuquerque (New Mexico)de achtenveertigste Annual Scientific Meeting van de American Association of Electro diagnostic Medicine (AAEM) plaats. De Nijmeegse hoogleraren prof. dr. M.J
Boon, Jeroen van der (nummer: 6, dec 2001)
De landelijke werkgroep Neuro-oncologie van de Vereniging van Integrale Kanker centra heeft enige jaren geleden een commissie aangesteld die de opdracht kreeg een richtlijn voor de diagnostiek en de behandeling van patiënten met hersenmetastasen op t
Bolt, Adri (nummer: 6, dec 2001)
Ouderen willen steeds vaker zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen. Dat betekent dat het verzorgingshuis langzaam maar zeker in een verpleeghuis verandert. Ook de indicatiestelling wijst in die richting: de indicaties voor het verzorgings-e
Redactie (nummer: 6, dec 2001)
In het interview met dr. D.W.J. Dippel, voorzitter van de subcommissie Richtlijnen, in De Neuroloog nummer 4 (p. 4-5) is helaas onjuiste informatie geslopen. Collega Dippel stelt daarin dat de Nederlandse Hartstichting een patiëntenvereniging is. Dat
Dooper, Marten (nummer: 6, dec 2001)
De Nederlandse Vereniging voor Neurologie(NVN) heeft onlangs afscheid genomen van haar officiële wetenschappelijke tijdschrift Clinical Neurology and Neurosurgery (CNN). Honderdendrie jaargangen lang verscheen het tijdschrift onder wisselende namen.
Marx, Patrick (nummer: 6, dec 2001)
Bij vrijwel alle medisch specialismen is het de gewoonste zaak van de wereld dat de AGIO enkele jaren van zijn opleiding perifeer volgt. Behalve bij de neurologie, waar slechts een deel van de assistenten een jaar in een perifere B-kliniek werkt - vo
Prick, Mathé (nummer: 6, dec 2001)
Nu de data van ongeveer honderdduizend neurologische DBC’s bekend zijn en er begin 2002 een officiële werklastmeting zal plaatsvinden, lijkt het erop dat de landelijke registratie van diagnosebehandelingscombinaties doorgang zal vinden. Dit zal niet
Redactie (nummer: 5, nov 2001)
De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Orde van Medisch Specialisten hebben minister Borst van Volksgezondheid om spoedoverleg gevraagd. Vlak na Prinsjesdag verwijten de beide organisaties in een felle reactie het kabinet dat er in de
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 volgende »