Zeer geachte collega,

  • 2 min.
  • Voorwoord

Het mededelingenblad van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, dat u de laatste jaren gewend bent te ontvangen, werd gekenmerkt door beknoptheid, bondigheid en soberheid. Het is zeker niet de bedoeling om door het laten verschijnen van De Neuroloog, waarvan het eerste nummer nu voor u ligt, deze traditionele en ook waardevolle karakteristieken geheel over boord te gooien. Toch is in de afgelopen jaren door diverse leden van de Vereniging wel eens de behoefte uitgesproken om een verenigingsblad te hebben dat wat meer te bieden heeft dan mededelingen alleen en dat wat frequenter verschijnt. Vandaar dat het Bestuur is ingegaan op een aanbod van Syn-thesis, een uitgeverij gespecialiseerd in publicaties op medisch gebied, om het mededelingenblad in een ander jasje te steken.&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?