Disclaimer

Overname van tekst of foto’s uit De Neuroloog of van De Neuroloog Online, of gedeelten daarvan, is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Overname van openbare intro's van artikelen met vermelding van de bron en een link naar De Neuroloog Online is wel toegestaan.

Uitspraken van auteurs en geïnterviewden in artikelen en andere redactionele stukken weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs het standpunt van redactie, uitgever of NVN. Ook zijn uitgever, redactie en NVN niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere uitingen.

Redactie, uitgever en NVN streven ernaar dat de redactionele inhoud en links actueel en juist zijn. Desondanks is het mogelijk dat inhoud en links onvolledig en/of onjuist zijn. Redactie, uitgever en NVN zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de inhoud. Ook zijn zij niet aansprakelijk voor genomen beslissingen gebaseerd op de inhoud van deze website, noch voor enige schade, overlast of ongemak die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de inhoud.

Inloggegevens en andere persoonlijke gegevens van abonnees en leden zijn niet ter inzage voor en worden door redactie, uitgever en NVN niet ter beschikking gesteld aan andere partijen.

Door gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer.