WGBO: Rechten en plichten helder vastgelegd

  • 6 min.
  • Beroepsuitoefening

Wereldschokkende veranderingen in de dagelijkse praktijk zal de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) niet veroorzaken. De arts zal op een aantal punten rekening moeten. houden met beter omschreven rechten voor de patiënt, maar in het algemeen is de WGBO vooral het vastleggen van reeds bestaand tucht- en gewoonterecht. Slechts op een aantal punten is er echt sprake van een duidelijke verandering ten opzichte van de huidige situatie. Prof. mr. J. Legemaate, hoogleraar gezondheidsrecht en stafmedewerker van de KNMG geeft zijn visie op de nieuwe wet, die dit najaar waarschijnlijk door de Eerste Kamer aanvaard zal worden.

'De WGBO wordt opgelegd aan de medische beroepsgroep en andere hulpverleners in de gezondheidszorg. Maar er is in de wet wel degelijk rekening gehouden met de reacties uit het veld en met de professionele standaard van de beroepsgroepen,' zegt Leg

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?