'Hoezo werken aan kwaliteit, doen we het niet goed?'

De specialist en de zorg voor kwaliteit

  • 9 min.
  • Beroepsuitoefening

In de gezondheidszorg wordt veel gedaan aan kwaliteitszorg door specialisten en het ziekenhuis als geheel. Het niveau van de geleverde kwaliteit is in het algemeen hoog. De nieuwe wet- en regelgeving en de toenemende concurrentie vereisen echter een meer integrale benadering van de kwaliteitszorg. Daarnaast dient er, mede onder invloed van de toenemende concurrentie, meer aandacht te worden besteed aan de relationele aspecten van de te leveren kwaliteit. In dit artikel geven drs. M.W. Meerdink en drs. Th.M.O. Jetten, organisatieadviseurs bij Twijnstra Gudde, aan wat wordt verstaan onder kwaliteit, welke drie aspecten zijn te onderscheiden en wat kwaliteitszorg inhoudt. Vervolgens wordt de huidige stand van zaken geschetst en worden de consequenties van de nieuwe ontwikkelingen besproken (te weten de nieuwe kwaliteitswet, het advies van de commissie Biesheuvel en de toenemende concurrentie). Tens

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?