INGEZONDEN BRIEVEN

Bromocriptine

  • 2 min.
  • Beroepsuitoefening

Het bij de ziekte van Parkinson veel gebruikte bromocriptine wordt ook toegepast bij acromegalie en gynaecologische indicaties, waaronder het om medische redenen remmen van de lactatie. Het gebuik van bromocriptine als lactatieremmer is de laatste tijd in opspraak gekomen. In enkele dagbladen begin september, in de Consumentengids van oktober en in het Geneesmiddelenbulletin, is gesteld dat dit gebruik dermate grote risico's met zich meebrengt dat de indicatie lactatieremming niet meer geregistreerd zou mogen zijn (Consumentenbond) dan wel dat het gebruik tot het uiterste beperkt moet worden (Geneesmiddelenbulletin). Er zouden in de Verenigde Staten 531 gevallen van ernstige bijwerkingen zijn gemeld, waaronder CVA's, myocardinfarcten, convulsies en ook 32 sterfgevallen. Het publiceren van dergelijke cijfers zonder context leidt begrijpelijkerwijs tot een schrikreactie. Niet alleen patiënten die bromocrip

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?