Polyneuropathieën in kaart gebracht

  • 2 min.
  • Wetenschap

Chronische idiopathische neuropathie heeft een langzaam beloop en leidt niet tot ernstige handicaps. Polyneuropathie die geassocieerd is met het voorkomen van monodonaal paraproteïne in het bloed (gammopathie) kan soms snel progressief zijn, met name als het een IgM paraproteïne betreft. Deze conclusies zijn te verbinden aan het klinisch onderzoek van neurologe mevrouw N.C. Notermans, beschreven in haar proefschrift 'Chronic idiopathic axonal polyneuropathy and polyneuropathy associated with gammopathy'.

'Het stellen van de diagnose polyneuropathie is gewoonlijk gemakkelijk, maar het kan vaak bijzonder lastig zijn om de etiologie vast te stellen.' Deze eerste zin van Notermans' proefschrift geeft direct de rode draad van het proefschrift aan. In het eerste hoofdstuk geeft zij in een systematische 'work-up' aan, hoe men de etiologie bij een individuele patiënt kan achterhalen. Een uitgebreid li

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?