De Stelling

Het insluitcriterium 'beheersing van de Nederlandse taal' duidt op discriminatie binnen het kwaliteit-van-leven onderzoek.

  • 1 min.
  • Wetenschap

De stelling is van Maureen Rutten-van Mölken, universitair docent bij de vakgroep economie van de gezondheidszorg, Rijksuniversiteit Limburg. Deze vakgroep is onderdeel van de studierichting gezondheidswetenschappen, die een 7-tal afstudeerrichtingen telt. Eén ervan, tevens de grootste, is Beleid en Beheer, die voor een groot deel door genoemde vakgroep wordt verzorgd. Mevrouw Rutten houdt zich bezig met economische evaluatiestudies, waaronder kosten-baten analyses en kosten- effectiviteitsanalyses.
In dergelijk onderzoek wordt de effectiviteit van een behandeling vaak gemeten aan de hand van veranderingen in kwaliteitvan- leven, een moeilijk meetbaar begrip, waarvoor inmiddels een landelijke werkgroep in het leven is geroepen. Daarin participeren alle universiteiten die onderzoek doen naar kwaliteit-van-leven, teneinde te komen tot standaardisaties, meer eenheid in de samenstelling van vragenlijste

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?