Ingrijpende gevolgen DNA-testen bij ziekte van Huntington

  • 6 min.
  • Beroepsuitoefening

Goede begeleiding voor en na de test is een vereiste voor voorspellende DNA-diagnostiek bij de ziekte van Huntington. Vooral de partners van bewezen gendragers behoeven steun in het proces van verwerking en aanvaarding. Ook een gunstige testuitslag kan echter gepaard gaan met langdurige depressieve reacties. Dit blijkt uit onderzoek dat geïnitieerd is door de in Rotterdam en Leiden werkzame psycholoog dr. A. Tibben. Zijn bevindingen steunen de nieuwe internationale richtlijnen voor moleculair genetisch onderzoek bij de ziekte van Huntington.

'What is knowledge but grieving?' luidde de titel van Tibbens proefschrift, waarop hij in maart 1993 cum laude promoveerde. Een passende titel, ontleend aan een gedicht van de graafvan Lytton uit de vorige eeuw. Wat de uitkomst van de DNA-test ook is, de verkregen kennis heeft grote psychologische gevolgen voor de aanvrager en diens omgeving

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?