Kennissystemen in de gezondheidszorg

  • 4 min.
  • Media & Cultuur

In Nederland zijn onlangs drie kennissysteem-projecten gehonoreerd in het kader van het stimuleringsprogramma 'Volksgezondheid Transparant'. De overheid beoogt hiermeekwaliteits-en efficiëntieverbetering. Wat is een kennissysteem en wat kan het betekenen voor de gezondheidszorg?

Kennissystemen onderscheiden zich van 'klassieke' computersystemen doordat op een 'intelligente' manier specialistische kennis in het beslissingsproces is geïntegreerd. Specialisten baseren hun eindoordeel niet alleen op het afwegen van feiten, ze maken bovendien gebruik van specialisteigen heuristieken; methoden volgens welke ze uitspraken of handelingen naast elkaar afwegen ('Fingerspitzengefühl') en opgedane ervaring gebruiken tijdens het beslissingstraject. In bestaande computersoftware wordt van deze heuristische methoden nagenoeg geen gebruik gemaakt, in kennissystemen daarentegen wel. Naast de fei

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?