Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie

  • 4 min.
  • Vereniging

Mededelingen van het bestuur


Het telefoonummer van het secretariaat de Nederlandse Vereniging voor Neurologie is per 10-10-1995 gewijzigd in: 030-28 23 343, faxnummer: 030- 28 03 879


Coderingssysteem Neurologie De nieuwe versie van 'Het coderingssysteem Neurologie' is in boekvorm verkrijgbaar à f 25,-.
Tevens is een diskette gereed, die u kunt bemachtigen door overmaking van f 50,- op gironummer 3165100 t.n.v. Nederlandse Vereniging voor Neurologie - Utrecht.

Syllabus Pijn

De syllabus 'Pijn' van de afgelopen nascholingscursus is verkrijgbaar door overmaking van f 25,- op postgiro 1558522 van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie- Utrecht. De syllabus wordt na ontvangst van de betaling toegezonden.


Mededelingen algemeen

&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?