TRIAL

Vergelijkend onderzoek gestart naar het nut van bestraling en van chemotherapie bij hersenmetastasen van borstkanker

  • 4 min.
  • Beroepsuitoefening

In het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam en de Daniël den Hoed Kliniek in Rotterdam zijn twee studies opgezet waarin op gerandomiseerde wijze onderzocht wordt wat het effekt en de bijwerkingen zijn van bestraling bestraling en van chemotherapie bij hersenmetastasen van borstkanker. Eén der vraagstellingen is of je in een aantal gevallen schedelbestraling als primaire behandeling niet beter achterwege kunt laten. De bedoeling is dat het een nationale studie wordt. In verband hiermee is het onderzoek besproken en met instemming begroet in de Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO) waarin de neuro-oncologiewerkgroepen van alle integrale kankercentra in ons land, inclusief de academische centra en grote perifere ziekenhuizen vertegenwoordigd zijn.
Het merendeel van de hersenmetastasen blijkt afkomstig van longkanker of borstkanker.&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?