Richtlijnontwikkeling: van mythen naar evidence

  • 5 min.
  • Kwaliteit

Protocollen, standaarden, richtlijnen, consensusdocumenten-de terminologie rondom richtlijnontwikkeling, een onderdeel van het kwaliteitsbeleid van het medisch handelen, is bepaald niet overzichtelijk. Diverse instanties houden zich ermee bezig, en het gevaar dreigt dat men langs elkaar heen gaat werken. Vandaar dat er onlangs een commissie is benoemd die een advies moet opstellen inzake consensus over richtlijnontwikkeling. De commissie, ingesteld door de LSV in overleg met het Dagelijks Bestuur van de Wetenschappelijke Raad van het CBO, zal met een rapport komen.

Minister Borst-Eilers van Volksgezondheid noemde het eens 'collectieve onwetendheid': het verschijnsel dat door de steeds verdergaande ontwikkeling van de diverse medische vakgebieden ook de specialist niet langer alle relevante kennis kan bevatten die nodig is voor zijn medisch handelen. Voor de kwaliteit van dit han

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?