Promotie A.M. Pot

Dementie: de zware taak van de informele verzorger

  • 3 min.
  • Wetenschap

Het verzorgen van een demente partner, ouder of ander familielid leidt tot een sterk verhoogde kans op stressgerelateerde psychopathologie. Met name als de demente oudere thuis overlijdt, leidt dit in een alarmerend hoog percentage tot psychische problemen bij de verzorger. Psychopathologie bij de verzorger bleek bovendien samen te hangen met fysiek geweld jegens de betrokken oudere. Dit zijn enkele conclusies uit het promotie-onderzoek van klinisch psychologe A.M. Pot.
'De huidige politieke druk om demente ouderen koste wat het kost thuis te houden is niet meer te verkopen. In elk geval zal daar ondersteuning van de verzorgers tegenover moeten staan,' zegt Pot in een toelichting op haar proefschrift 'Caregivers' perspectives- a longitudinal study on the psychological distress of informal caregivers of demented elderly'. Haar bevindingen zijn onrustbarend. Zo vond zij onder verzorgers van demente ou

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?