Promotie M. Aramideh

Ogen van biefarospasmepatiënten weer geopend

  • 2 min.
  • Wetenschap

Blefarospasme, het onwillekeurig dichtknijpen van de oogleden, kan beschouwd worden als een vorm van focale dystonie. Behandeling is met de lokale injectie van botuline-toxine A (BTA) meestal effectief. Als BT A geen effect heeft, is EMGanalyse van de spieren rond het oog nodig. Daarbij kan blijken dat er een onwillekeurige inhibitie optreedt van de m. levator palpebrae superioris. Dat blijkt uit het proefschrift van M. Aramideh, 'Blepharospasm-Electrodiagnostical investigations and treatment with botulinum toxin type A'.
Het is nog niet zo lang geleden dat patiënten met biefarospasme verwezen werden naar psychologisch hulpverleners. Vaak kregen zij de vraag voorgelegd, voor welke zaken des levens zij 'de ogen wilden sluiten'. Hoe interessant deze duiding ook is, tegenwoordig wordt een meer somatische benadering toegepast die aanmerkelijk effectiever is. ETA-injecties worden tegenwoordig door veel n

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?