Promotie A.E. Boon

Hartklepverkalking geen apart risico

  • 2 min.
  • Wetenschap

Calcificatie van de aortaklep of de annulus van de mitraalklep vormt geen onafhankelijke risicofactor voor CV A. De verhoogde kans op thrombo-embolieën bij deze patiënten is veeleer een uiting van gegeneraliseerd vaatlijden. De aanwezigheid van 'silent' herseninfarcten geeft evenmin uitsluitsel over de bron van de embolieën. Van interventies gericht op mogelijke cardiale emboliebronnen is dus niet zo veel effect te verwachten. Dat blijkt uit het promotie-onderzoek van neuroloog A.E. Boon.

&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?