Psychiatrie en neurologie in de opleidingen

  • 4 min.
  • Nascholing
  • Opleiding

De Nederlandse Vereniging voor Neurologie heeft onlangs het voorstel van het Consilium Neurologieurn om de opleidingseisen ten aanzien van psychiatrie in de opleiding tot neuroloog te wijzigen goedgekeurd (zie De Neuroloog nr. 4, 1995, blz. 16). Assistenten in opleiding krijgen de keuze uit het volgen van een half jaar stage in een erkende opleidingsinrichting psychiatrie of cursorisch onderwijs, waaraan duidelijker dan voorheen kwalitatieve en kwantitatieve voorwaarden worden gesteld. De Neuroloog vroeg prof.dr. W. van Tilburg naar het aandeel van neurologie in de opleiding tot psychiater.

'De aandacht voor de neurologie is de afgelopen twintig jaar schrikbarend slecht geweest in de opleiding psychiatrie,' aldus de hoogleraar klinische psychiatrie aan de Vrij Universiteit te Amsterdam. 'Begin jaren tachtig werd de verplichte stage neurologie afgeschaft. Dat had een praktische

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?