Voortgang van de Nederlandse bacteriële meningitis trial

  • 2 min.
  • Wetenschap

In mei 1993 is de Nederlandse Bacteriële Meningitis Trial van start gegaan in meer dan 90 ziekenhuizen. De belangrijkste vraagstelling is of adjuvante therapie met dexamethason zinvol is voor het voorkomen van complicaties. Het gaat om een dubbelblind gerandomiseerd onderzoek waarin de behandeling bestaat uit amoxicilline gecombineerd met placebo of dexamethason. Alle volwassen patiënten met een klinische verdenking op bacteriële meningitis en hierbij passende liquorafwijkingen kunnen worden gerandomiseerd nadat toestemming is verkregen.

Er zijn 300 patiënten nodig voor deze studie. Zoveel volwassen patiënten zijn er jaarlijks in Nederland. Op dit moment zijn er 120 patiënten gerandomiseerd in 40 verschillende ziekenhuizen. Dit is een resultaat om al trots op te zijn. De grootste tot nu toe gepubliceerde studies bij kinderen betreffen ongeveer 100 patiënten en op de kinderleeftijd is meningiti

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?